pandora perlen buy runescape money tiffany pendants hollister hoodies ghd osterreich mbt kengat links of london jewelry thomas sabo charms levis dritto pandora armband
 
 
Почетна | За нас Патници | Деловна заедница | Контакт | Мапа на сајтот
Пребарување:
  Актуелно
СООПШТЕНИЕ за начинот на постапување со погрешните уплати на евидентната сметка 845-00960 на ЦУ

Вести
СООПШТЕНИЕ за начинот на постапување со погрешните уплати на евидентната сметка 845-00960 на ЦУ
 
 
Се известуваат учесниците во царинските постапки дека почнувајќи од 01.06.2010 година Царинската управа применува нов (поедноставен) начин на постапување со уплатените парични средства (јавни приходи) на евидентната сметка 845-ХХХ-00960 на Царинската управа, кои поради грешки при уплатата останале неповрзани со царинската декларација (ЕЦД) на која се однесуваат, како и со погрешно уплатените средства без да постои царински долг.
 
1. Доколку уплатените парични средства не се поврзани со конкретно ЕЦД поради неправилности и пропусти во образецот ПП50 (вирман) во полето ,,повикување на број,, и ,,цел на дознака,,  (од типот на погрешен референтен број и/или регистерски број на ЕЦД, погрешен број на управно решение, погрешна шифра на царинарница /или царинска испостава, погрешен податок за година, погрешен даночен број), треба да се поднесе  Барање за ИСПРАВКА НА ГРЕШКАТА на образец кој е во Прилог 1 на ова соопштение.
 
Ова барање мора да биде таксирано со 50,00 денари таксена марка и кон истото да биде приложен оригинален примерок на вирманот од извршената уплата или извод од сметката на обврзникот доколку уплатата е извршена по електронски пат.
 
Заради итност на постапките, ова барање заедно со прилозите наведени кон Прилог 1 може да се достави и по електронски пат на e-mail адресa oddeleniezanaplata@customs.gov.mk, односно истото треба да е секнирано со потпис, печат и таксена марка од 50,00 денари заедно со вирманот, а барателот има обврска истовремено да го достави и по редовна пошта. Секое непочитување од страна на барателите на обврската за доставување на барањето во оригинал по редовна пошта, предизвикува неодобрување на новоподнесени барања на овој начин.
 
2. Доколку се погрешно уплатени парични средства во смисла на погрешен даночен број на налогодавачот, број на сметка, како и кога одредени средства погрешно се уплатени без да постои обврска за плаќање на јавни приходи, треба да се достави Барање за ВРАЌАЊЕ НА ПОГРЕШНО УПЛАТЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА на образец кој е во Прилог 2 на ова соопштение.
 
Kон барањето мора да биде приложен оригинален примерок на вирманот од извршената уплата или извод од сметката на обврзникот доколку уплатата е извршена по електронски пат и вирманска уплата од 500,00 денари  и 50,00 денари на име административна такса, на сметката 840-ХХХ-03161, приходна шифра 722313 00.
.
.
Скопје, 01.06.2010 год.
Назад 

Креиран од Admin на 08.06.2010
MK | EN | SQ

 
 
 
 


ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК -СЛЕДЕЊЕ ВО ЖИВО

 

ПРИЈАВЕТЕ КОРУПЦИЈА ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА

 

АНКЕТА ЗА КОРУПЦИЈА


 e-Carina

   

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕОРИ БРОЈ

 

Е-ТРГОВИЈА

 

ПРОМОТИВЕН СПОТ ЗА КАПАЊАТА ЗА УСНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА СТОКА

АНКЕТА ЗА БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА

КОЛКУ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД ЦАРИНСКИТЕ ЗАСТАПНИЦИ?

БЕЗГОТОВИНСКОТО ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ

 


 Новини

    
 

 


 

 Линкови

 
 

 Сервиси

Supported by
Моментално посетители: 4
Вкупно посетители: 10491996

 
Почетна | За нас | Патници | Деловна заедница | Контакт | Мапа на сајтот
©2004 Царинска Управа на Република Македонија