Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за интелектуална сопственост

  
.

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

 Службен весник

Закон за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост Сл. весник на РМ бр.88/2015
Закон изменување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост Сл. весник на РМ бр.154/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост Сл. весник на РМ бр.192/2015
Закон за изменување и дополнување на Законот за царински мерки за спроведување на заштита на правата од интелектуална сопственост Сл. весник на РМ бр.23/2016

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

 Службен весник

Правилник за формата и содржината мандатниот платен налог  Сл. весник на РМ бр.124/2016
Правилник за формата и содржината на барањето за преземање на царински дејствија како и потребната документација и формата и содржината на барањето за продолжување на периодот за преземање на царински дејствија  Сл. весник на РМ бр.106/2015
Правилник за формата и содржината на барањето заради неприфаќање на барањето за преземање на царински дејствија односно заради неотфрлање на барањето за преземање на царински дејствија Сл. весник на РМ бр.106/2015

 

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 20
Вкупно посетители: 10500969

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а