Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 За нас / Стратегија за развој и акционен план
 
СТРАТЕГИЈА ЗА ИНТЕГРИТЕТ И БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2015-2018
(1001 KB), 24.04.2015,

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 2014 - 2016
(674 KB), 09.04.2014,

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 2013 - 2015
(20330 KB), 22.03.2013,

СТАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 2013-2015
(6734 KB), 22.03.2013,

СТРАТЕГИЈА ЗА ОБУКИ И СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 2013 - 2015
(4289 KB), 22.03.2013,

СТРАТЕГИЈА ЗА ИКТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА
(1573 KB), 01.03.2012,

СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА 2012 - 2014 ГОДИНА
(148 KB), 31.01.2012,

СТРАТЕГИЈА ЗА РАБОТА НА РЕГИОНАЛНИОТ ТРЕНИНГ ЦЕНТАР НА СВЕТСКАТА ЦАРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СКОПЈЕ 2013 - 2015
(3127 KB), 08.07.2013,

СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ НА ЦАРИНСКАТА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(609 KB), 07.04.2011,

СТРАТЕГИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИОТ ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ НА ЕУ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(211 KB), 07.04.2011,

НАЦИОНАЛЕН ПРОЕКТЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАЕДНИЧКИОТ ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ NCTS (НОВИОТ КОМПЈУТЕРИЗИРАН ТРАНЗИТЕН СИСТЕМ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(235 KB), 07.04.2011,
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 23
Вкупно посетители: 10500997

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а