Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Спецификации на СОЦДАД веб сервиси кон екстерен домен
Царинската управа е во развој на нов Систем за обработка на декларации и акцизни документи - СОЦДАД. Овој систем овозможува комуникација со компаниите на два начина и тоа:
  • Преку веб портал
  • Систем кон систем комуникација со примена на веб сервиси. 
Со цел развој на системи кои директно ќе комуницираат со СОЦДАД системот на Царинската управа, објавуваме првична верзија на неопходните спецификации.
Напоменуваме дека се работи за првична верзија која ќе подлежи на промени.
За сите неопходни информации обратете се на:

Иницијална техничка спецификација за веб сервиси

.

Последна објавена верзија: v050

XSD Schemas

 
MK | EN | SQ
 e-Carina
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 14
Вкупно посетители: 10500908

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а