Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Продажба на стока
Царинската управа на Република Македонија нема надлежност да постапува со привремено и конечно одземените стоки во корист на државата (да продава, бесплатно да отстапува, уништува).
 
Од 2008 гдина со донесување на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Службен весник на РМ бр.98 од 04.08.2008), надлежноста над одземените предмети во кривична и прекршочна постапка од Царинска управа премина на Агенцијата за управување со одземен имот (АУОИ).
 
Со измена на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (Сл.весник број 187/13 од 30.12.2013 година) во надлежност на АУОИ премина и постапувањето со стоките одземени врз основа на донесени управи решенија и стоките отстапени со изјави во корист на државата.

 
                            Архива
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 12
Вкупно посетители: 10500906

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а