Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за застапување
.

ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Службен весник

 Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки

Сл. весник на РМ бр.180/2014

Закон за изменување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки

Сл. весник на РМ бр.154/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки 

Сл. весник на РМ бр.192/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки 

Сл. весник на РМ бр.23/2016

 Законот за вршење на работи за застапување во царинските постапки

Пречистен текст - Неофицијална верзија

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

 Службен весник

Правилник за застапување  Сл. весник на РМ бр.207/2015
Правилник за полагање стручен испит  Сл. весник на РМ бр.52/2016
MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 20
Вкупно посетители: 10500938

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а