Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 МАКЦИС/Прекин во Асикуда поради технички надградби
 
Распоред на прекини по испостави
 
1.       Прекин заради изработка на бекап на база
 
Во табела бр.1 е даден периодот и времетраењето на прекин на АСИКУДА за царинските испостави заради правење на бекап на податоци.
Испостава
Период на прекин
Времетраење на прекин
1050 Аеродром Скопје,
5042 Аеродром Охрид
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:25ч
1025 Пошта Скопје
од Понеделник до недела - секој ден и празници
04:30ч - 04:50ч
1013 Терминал увоз
од Понеделник до недела - секој ден и празници
22:00ч – 22:45ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:00ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници
00:00ч - 01:00ч
1015 Терминал извоз
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 03:57ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:00ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:00ч
3010 Штип
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:25ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:00ч
4020 Гевгелија
од Понеделник до недела - секој ден и празници
04:30ч - 05:00ч
4040 Кавадарци
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 06:15ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 03:45ч
5010 Битола
5020 Меџитлија
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 04:10ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници
03:30ч - 03:45ч
Табела бр.1
За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.
 
2.      Прекин заради превземање на податоци од сервер
 
Во табела бр.2 е даден периодот и времетраењето на прекин на АСИКУДА по царинските испостави заради превземање на податоци.
Испостава
Период на прекин
Времетраење на прекин
1050 Аеродром Скопје,
5042 Аеродром Охрид
секој ден – и за време на викенд и празници
05:30ч - 05:43ч
1010 Скопје
секој ден – и за време на викенд и празници
05:20ч - 06:30ч
1025 Пошта Скопје
секој ден – и за време на викенд и празници
05:30ч - 05:38ч
1013 Терминал увоз
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 05:50ч
1030 Железници
2021 Табановце ж.
4021
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 05:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 05:25ч
1015 Терминал извоз
секој ден – и за време на викенд и празници
06:15ч - 06:40ч
2010 Куманово
секој ден – и за време на викенд и празници
05:30ч - 06:00ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 05:30ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој ден – и за време на викенд и празници
05:05ч - 05:20ч
3010 Штип
 
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 06:00ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој ден – и за време на викенд и празници
05:30ч - 05:57ч
4040 кавадарци
секој ден – и за време на викенд и празници
01:00 – 02:40 ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 05:30ч
4020 Гевгелија
секој ден – и за време на викенд и празници
05:10ч - 05:40ч
4010
4015 Богородица стоково
секој ден – и за време на викенд и празници
05:20ч - 05:25ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој ден – и за време на викенд и празници
05:15ч - 05:35ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој ден – и за време на викенд и празници
05:25ч - 05:30ч
Табела бр.2
За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.
 
3.      Прекин заради полнење на гаранции
 
Во табела бр.3 е даден периодот и времетраењето на прекин на АСИКУДА по царинските испостави заради полнење на гаранции.
Испостава
Период на прекин
Времетраење на прекин
1050 Аеродром Скопје,
5042 Аеродром Охрид
секој работен ден
17:30 – 19:26
1010 Скопје
секој работен ден
17:30 – 19:00
1025 Пошта Скопје
секој работен ден
20:00 – 21:38
1013 Терминал увоз
секој работен ден
17:30 – 17:53
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021
секој работен ден
17:30 – 18:30
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој работен ден
02:30 – 04:11
1015 Терминал извоз
секој работен ден
17:30 – 18:00
2010 Куманово
секој работен ден
20:00– 20:20
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој работен ден
22:00 – 23:15
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој работен ден
21:00 – 22:10
3010 Штип
секој работен ден
17:30 – 17:50
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој работен ден
23:00 – 00:40
4040 Кавадарци
секој работен ден
17:30 – 18:30
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој работен ден
21:300 – 21:15
4020 Гевгелија
секој работен ден
20:30 – 20:50
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој работен ден
23:00 – 02:30
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој работен ден
21:00 – 21:15
Табела бр.3
 
За време на полнењето на гаранциите  АСИКУДА апликацијате не работи.
 

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 21
Вкупно посетители: 10500947

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а