Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Контакт лица за комуникација со граѓани со попреченост
Директорот на Царинска управа донесе решение број 04-064662/13-0002 од 22.11.2013 година со кое назначи одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, нивните податоци за контакт се:
 
  • Мегди Адили за Централна управа на Царинската управа – email: megdi.adili@customs.gov.mk тел. 02/3116-188 лок.207 
  • Марија Велева за царинарница Скопје – email: marija.veleva@customs.gov.mk тел. 02/3171-770 и 3174-255
  • Ацо Божиновски за царинарница Куманово email: aco.bozinovski@customs.gov.mk тел. 031-412-370 
  • Роберт Јанев за царинарница Штип – email: robert.janev@customs.gov.mk тел. 032-380-801 
  • Антонио Јанчев за царинарница Гевгелија - email: antonio.jancev@customs.gov.mk    тел. 034-230-135 и 
  • Ѓулсевен Исмаил за царинарница Битола - email: gjulseven.ismail@customs.gov.mk   тел. 047-269-336 и 071-392-264
 
Одговорните лица се должни да им помогнат на лицата кои што имаат некаков вид и степен на попреченост и притоа да одговорат точно и навремено на потребите и барањата на овие лица. При укажувањето на помошта должни се да се однесуваат професионално, љубезно и одговорно.
 
Скопје, 25.11.2013 година
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 22
Вкупно посетители: 10500987

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а