Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Транспортни дозволи
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОМАШНИТЕ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
 
План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2017 година (3 МB)
 
ПРЕВОЗИ ОСЛОБОДЕНИ ОД ДОЗВОЛИ (41 KB)
(Листата на одредени видови на превози ослободени од режим на дозволи и тоа за домашни и странски превозници од земјите со кои е или не е склучена меѓународна билетерална спогодба)  
 
(Преглед на меѓународни билатерални договори за меѓународен патен превоз на стоки кои ги склучила Република Македонија и предвидени видови на дозволи за превоз на стоки)
 
Упатство за примена на Законот за превоз во патниот сообраќај (4.23 MB)
 
Правилник за формата и содржината на Евидентниот лист за превоз на патници, податоците кои ги содржи, начинот на негово чување и водење со Прилог (132 KB)
 
Закон за измена и дополнување на Закон за патен сообраќај  (Сл.весник бр.124/ 2015)

 

MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 18
Вкупно посетители: 10500964

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а