Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Закони и прописи / Закон за Царинска тарифа

 

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

 Службен весник

ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

Сл. весник на РМ бр.23/2003

Консолидиран текст на Законот за царинска тарифа со Царинската тарифа  (Сл.весник на РМ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 35/10,  11/12 и 93/13)

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.69/2004

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.10/2008

Исправка на Законот за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.17/2008

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.160/2008

Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската тарифа
Забелешка:Пречистен текст на Законот за царинска тарифа може да се најде во Водичот за царинење на стоки 2010

Сл. весник на РМ бр.35/2010

Закон за изменување на Законот за царинската тарифа

Сл. весник на РМ бр.11/2012

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.93/2013

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.44/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.81/2015

Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинска тарифа

Сл. весник на РМ бр.192/2015

ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

 Службен весник

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2012 година

Сл. весник на РМ бр.183/2011

Сл. весник на РМ бр.99/2012

Одлука за усогласување и менување на Царинската тарифа за 2013 година

Сл. весник на РМ бр.169/2012

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2014 година

Сл. весник на РМ бр.179/2013

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2015 година
(Корелациони табели (царинска тарифа) 2015/2014 и 2014/2015)

Сл. весник на РМ бр.191/2014

Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2016 година
(Корелациони табели (царинска тарифа) 2016/2015 и 2015/2016)

Сл. весник на РМ бр.216/2015
Одлука за усогласување и менување на царинската тарифа за 2017 година
 Сл. весник на РМ бр.209/2016

УРЕДБИ

Службен весник

Уредба за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. весник на РМ бр.2/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК  Сл. весник на РМ бр.65/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕK Сл.весник на РМ бр.113/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕK Сл.Весник на РМ бр.157/2014
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК Сл. Весник на РМ бр.17/2015
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК Сл. Весник на РМ бр.67/2015
Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно регулативите на ЕК Сл. Весник на РМ бр.126/2015
Уредба за измена и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.177/2015
Уредба за измена и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.2/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.68/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.133/2016
Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.134/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.202/2016
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.22/2017
Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија Сл. Весник на РМ бр.48/2017
 

 

MK | EN | SQ
 Закони и прописи
ЦАРИНСКИ ЗАКОН
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА
ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА УПРАВА
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИ
ЗАКОН ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
ЗАКОН ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 24
Вкупно посетители: 10501001

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а