Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Царинска статистика / Време на процесирање на граница
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

         

За период од 01.01.2017 до 31.03.2017

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

1,336

0

38

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

21,424

1

5

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

3,565

1

2

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

980

0

11

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

8,252

0

43

4031

ЦИ ДОЈРАН

3,046

0

9

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

1,055

0

56

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

1,848

0

17

5071

ЦИ ЌАФАСАН

1,648

0

59

5081

ЦИ СТЕЊЕ

13

0

25

Вкупно

 

43,167

0

52

 
     
 

                  Просечно време на процесирање на транзитни             документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

         

За период од 01.10.2016 до 31.12.2016

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

1,252

0

43

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

24,423

1

7

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

4,061

1

2

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

1,289

0

14

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

10,149

0

44

4031

ЦИ ДОЈРАН

2,757

0

6

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

1,014

0

53

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

683

0

20

5071

ЦИ ЌАФАСАН

2,527

1

2

5081

ЦИ СТЕЊЕ

12

0

23

 Вкупно

 

48,167

0

55

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

 

 

 

 

 

За период од 01.07.2016 до 30.09.2016

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

2,705

0

47

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

22,661

1

6

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

3,678

1

8

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

1,681

0

15

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

10,181

0

50

4031

ЦИ ДОЈРАН

4,179

0

6

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

561

1

2

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

518

0

20

5071

ЦИ ЌАФАСАН

1,893

1

16

5081

ЦИ СТЕЊЕ

23

0

23

 Вкупно

 

48,080

0

54

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.04.2016 до 30.06.2016

 

 

 

 

 

 

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

4,255

0

47

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

25,996

1

5

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

4,142

1

19

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

1,681

0

14

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

11,354

0

55

4031

ЦИ ДОЈРАН

4,035

0

6

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

843

0

58

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

1,043

0

19

5071

ЦИ ЌАФАСАН

2,203

1

2

5081

ЦИ СТЕЊЕ

11

0

32

Вкупно

 

55,563

0

56

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.01.2016 до 31.03.2016

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

994

0

44

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

23,085

0

59

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

3,354

1

16

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

1,193

0

15

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

11,684

0

51

4031

ЦИ ДОЈРАН

3,668

0

6

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

834

1

1

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

795

0

19

5071

ЦИ ЌАФАСАН

1,432

1

8

5081

ЦИ СТЕЊЕ

9

0

10

Вкупно

 

47,048

0

53

 
     
   

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.10.2015 до 31.12.2015

           
Шифра ЦИ Опис број* часови минути
1071 ЦИ БЛАЦЕ 1,069

0

52

2031 ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ 26,759

1

3

2051 ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет 3,447

1

12

3031 ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет 1,840

0

14

4010 ЦИ БОГОРОДИЦА 11,563

0

52

4031 ЦИ ДОЈРАН 4,135

0

5

4061 ЦИ НОВО СЕЛО 623

1

6

5021 ЦИ МЕЏИТЛИЈА 662

0

22

5071 ЦИ ЌАФАСАН 2,395

1

2

5081 ЦИ СТЕЊЕ 7

0

8

Вкупно   52,500

0

54

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.07.2015 до 30.09.2015

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

1,008

00

51

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

22,732

01

01

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

3,656

01

01

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

567

00

20

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

10,402

00

47

4031

ЦИ ДОЈРАН

777

00

14

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

571

01

01

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

332

00

19

5071

ЦИ ЌАФАСАН

1,938

01

16

5081

ЦИ СТЕЊЕ

8

00

11

Вкупно

 

41,991

00

56

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.04.2015 до 30.06.2015

Шифра ЦИ

Опис

број*

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

1,155

0

48

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

24,213

0

58

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

3,251

1

15

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

1,422

0

13

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

15,238

0

39

4031

ЦИ ДОЈРАН

2,327

0

7

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

532

1

2

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

649

0

19

5071

ЦИ ЌАФАСАН

2,400

1

4

5081

ЦИ СТЕЊЕ

15

0

10

ВКУПНО 

 

51,202

0

49

 
   

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.01.2015 до 31.03.2015

Шифра ЦИ

Опис

број

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

798

00

56

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

19,936

01

11

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

2,478

01

21

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

1,637

00

14

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

12,745

00

45

4031

ЦИ ДОЈРАН

3,246

00

09

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

479

01

17

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

555

00

22

5071

ЦИ ЌАФАСАН

1,327

01

03

5081

ЦИ СТЕЊЕ

4

00

12

ВКУПНО 

 

43,205

00

56

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни документи на граничен премин од моментот на мерење на вага на превозното средство до пуштање во слободно движење

За период од 01.03.2014 до 31.12.2014

 

 

 

 

 

Шифра ЦИ

Опис

број

часови

минути

1071

ЦИ БЛАЦЕ

3,717

1

6

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

75,861

1

20

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

10,497

1

28

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

5,759

0

16

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

41,803

0

53

4031

ЦИ ДОЈРАН

12,271

0

10

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

2,210

1

9

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

1,875

0

28

5071

ЦИ ЌАФАСАН

13,199

0

44

5081

ЦИ СТЕЊЕ

11

0

35

ВКУПНО 

 

167,203

1

3

 
     
 

 

 
 

 
 

 
     
 

Просечно време на процесирање на транзитни декларации при влез на граничен премин * 

 од 01.01.2012 до 31.12.2012

Шифра ЦИ

Опис

просек (min)

1071

ЦИ БЛАЦЕ

51

2031

ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ

100

2051

ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет

79

3031

ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет

16

4010

ЦИ БОГОРОДИЦА

33

4031

ЦИ ДОЈРАН

4

4061

ЦИ НОВО СЕЛО

71

5021

ЦИ МЕЏИТЛИЈА

25

5071

ЦИ ЌАФАСАН

39

Вкупен просек

59

 
.  

Просечно време на процесирање на транзитни декларации при влез на граничен премин * 

 од 01.01.2011 до 31.12.2011

Шифра ЦИ

Опис

просек (min)

1071 ЦИ БЛАЦЕ 40
2031 ЦИ ТАБАНОВЦЕ АВТОПАТ 96
2051 ЦИ ДЕВЕ БАИР патнички промет 85
3031 ЦИ ДЕЛЧЕВО патнички промет 27
4010 ЦИ БОГОРОДИЦА 40
4061 ЦИ НОВО СЕЛО 65
5021 ЦИ МЕЏИТЛИЈА 23
5071 ЦИ ЌАФАСАН 27
5081 ЦИ СТЕЊЕ 28
Вкупен просек 60
 
 

   

 
     
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 30
Вкупно посетители: 10501012

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а