Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Договор за МАКЦИС
 

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А (132 KB), 30.12.2014

Царинската управа ги известува новите корисници на компјутерскиот систем на Царинската управа дека за пристап кон системот потребно е да склучат Договор за користење на компјутерскиот систем на Царинската управа. Новите кориснички имиња и лозинки ќе се доделуваат по приемот на барање за доделување на кориснички имиња во МАКЦИС, кое се се поднесува на образец даден во прилог на ова известување. 


Превземете го договорот за МАКЦИС
(77 KB), 30.12.2014

Барање за доделување на кориснички имиња во МАКЦИС
(103 KB), 30.12.2014
MK | EN | SQ

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 30
Вкупно посетители: 10501015

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а