Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Проекти во Царинската управа
 
Во текот на изминативе неколку години во Царинската управа се реализирани голем број на проекти во насока на осовременување на царинското работење и натамошен развој на инситуционалните и административните капацитети. Согласно стратешките определби и приотитети, планирана и започната е реализација на проекти кои имаат за цел градење на царинска политика согласно законите, стандардите и најдобрите пракси на Европската Унија. Царинската управа своите активности ги спроведува врз основа на Стратегија за развој. Приоритетите на Царинската управа се преточени во 5 стратешки цели:

- правна рамка – хармонизирање со европската регулатива,
- ефикасна наплата на увозни давачки и спроведување на мерките на трговската политика,
- заштита на граѓаните и борба против организираниот криминал,
- ефективна примена на ИКТ технологии и осовременување на царинската служба и
- засилување на меѓуинституционалната и меѓународната соработка.
  
 
 Тековни проекти (2010 - )
 Реализирани проекти (2006-2010)

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 20
Вкупно посетители: 10500933

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а