Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 

 
  Мапа на сајтот
  
  Дома
  
  За нас
  Организациона шема
  Политика за квалитет
  Политика за безбедност на информации
  Политика за квалитет на цар.лабораторија
  Стратегија за развој и акционен план
  Квартални извештаи од работата на ЦУРМ
  Годишни извештаи
  Публикации
  Меѓународна соработка
  Членство во меѓународни организации
  Обуки
  Признанија и плакети
  Пребарување низ царинарници
  
  Информации
  Односи со јавноста
  Вести
  Реакции на ЦУРМ
  Слободен пристап до информации
  Контакт лица за граѓани со попреченост
  Линкови до институции и организации
  Издавање на деловен и рекламен простор
  Овластено лице за прием на пријави од укажувачи
  
  Најава на настани
  
  Закони и прописи
  Царински закон
  Закон за Царинска тарифа
  Закон за Царинска управа
  Закон за акцизите
  Закон за интелектуална сопственост
  Закон за застапување
  
  Царински постапки
  Внесување на стока и привремено чување
  Пуштање на стока во слободен промет
  Постапки со економски ефект
  Транзит
  Извоз
  Овластен економски оператор
  
  Пресметка на давачки
  Царинска вредност
  Царинска тарифа
  Потекло на стока
  Тарифни квоти
  Царинска лабораторија
  
  Даноци и акцизи
  ДДВ
  Акцизи
  Надоместоци и такси
  Гаранции и царински долг
  Testen
  
  Нетарифни мерки
  Транспортни дозволи
  Забрани/Ограничувања
  Интелектуална сопственост
  
  Поштенски пратки
  
  Обрасци
  
  Борба против корупција
  Пријавете корупција во Царинската управа
  Online пријава за корупција
  
  Кривични пријави
  
  Решенија и судски пресуди
  Месечни извештаи од царински прекршоци
  Решенија и судски пресуди
  Правосилни пресуди по поднесени кривични пријави
  
  Јавни набавки
  
  Продажба на стока
  
  МАКЦИС
  Регистрација на економски оператор во ИКТ на ЦУ
  СОЦДАД
  НКТС-Нов компјутеризиран транзитен систем
  Конвенции
  Прирачници и Компендиуми
  Спроведување на транзитна постапка со НКТС
  Резервна постапка
  Гаранции во транзитна постапка
  Испитна постапка и наплата на царински долг
  Поедност.транз.постапка во желез.сообраќај
  Известувања
  Технички спецификации
  Презентации
  Координатори за транзит
  Соопштенија за НКТС
  Известување за транзит
  ИТО-Интегрирана тарифна околина
  Прекин во Асикуда поради технички надградби
  Репликациски фајлови
  Договор за МАКЦИС
  Најчесто поставувани прашања (FAQ)
  Прашања за Асикуда
  Прашања за ЕХИМ
  Прашања за ЕДМС
  Прашања за НKТС
  Промена на пристап во МАКЦИС
  Систем за постапки со економски ефект (e-lohn)
  Систем за следење на минерални масла (црвена нафта
  
  FAQ
  Поштенски пратки
  Внесување/изнесување на девизи
  Внесување/изнесување на миленичиња
  Внесување на оружје
  Патнички промет
  Внес на растенија
  Увоз на возила
  Привремено внесување/изнесување на стока
  Останато
  
  Застапување во царински постапки
  Царински лиценци
  Застапување во царински постапки
  
  ЦУРМ и ЕУ
  Проекти
  Македонската царина и европските интеграции
  Членство во меѓународни организации
  Билатерални договори за соработка
  Меѓународни конвенции
  
  Царински музеј
  
  Регионален тренинг центар
  
  Царинска статистика
  Време на процесирање - транзит
  Време на процесирање - стоково царинење
  Време на процесирање - дозволи
  Увоз на возила по години
  
  Фотогалерија
  
  Видео записи
  
  Испит за лиценциран застапник - следење во живо
  
  New Tab


 

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 3
Вкупно посетители: 10507233

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а