Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
  Интерактивна мапа на царинарници Отворена линија 

Испратете прашања,
жалби, сугестии

 
Пребарување низ царинска 
тарифа-ТАРИМ
  Состојба на граници и царински испостави   Најчесто поставувани прашања
 Борба против корупција
Идентификување на корупцијата и злоупотребата на службена положба
 
Амбиент 
 • Се случува при контактите со царинските службеници;
  Колку повеќе директни контакти наметнати со регулативата и системот – толку  поголем простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Сложена и непрецизна регулатива со непотребни дискрециони права како причина за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Непостоечки или низок степен на транспарентност - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Плаќање на давачки во готово - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
 • Македноската економија е сеуште  високо увозно зависна – 80% од бизнисите мораат да работат со Царинската управа.
 Последици 
 • Нелегална трговија со наркотици, оружје, стоки со двојна намена;
 • Производство и дистрибуција на фалсификати и пиратерија;
 • Плаќања со готови пари;
 • Перење пари;
 • Даночна евазија;
 • Економски криминал;
  Финансирање тероризам;
 • Помали финансиски можности за задоволување на јавните потреби;
 • Намалена заштита на животот, здравјето и човековата околина;
 • Повисоки трошоци за легалната трговија;
 • Нелојална конкуреција и неповолен бизнис амбиент.
 
24 ЧАСА ВО ТЕКОТ НА ДЕНОТ 
 

 ПОВИКОТ Е БЕСПЛАТЕН И АНОНИМЕН

 
 
 
 
 
 
 Активности за сузбивање на корупција
 Придружни документи
 
Стратегија за интегритет и борба против корупцијата во Царинската Управа на Република Македонија 2015-2018
(1001 KB), 24.04.2015,

Ратификувана Конвенција на Обединети нации против корупцијата
(517 KB), 15.03.2013,

Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси
(790 KB), 28.05.2010,

Ревидитана Аруша декларација
Службен весник на Р Mакедонија бр.102/07
(65 KB), 24.10.2007,

Кодекс на однесување на царинските службеници
(755 KB), 27.06.2016, ЦУРМ
MK | EN | SQ

ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК -СЛЕДЕЊЕ ВО ЖИВО

 

ПРИЈАВЕТЕ КОРУПЦИЈА ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА

 

АНКЕТА ЗА КОРУПЦИЈА

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 17
Вкупно посетители: 10500958

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а