Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Обуки

Царинската управа на Република Македонија континуирано работи на надoгрaдување и усовршување на своите кадри и истото е една од најважните обврски и задачи на Секторот за управување со човечки ресурси. Преку Програмата на Одделението за обуки, годишно се реализираат голем број на обуки со кои вработените се надградуваат, соодветно насочуваат и им се дава поддршка за полесен и поефикасен начин на извршување на работните задачи.

 

Датум

 Одржани обуки во 2013 година

06.06.2013

Работилница за ЦЕФТА потекло

10.05.2013

Семинар за подобро препознавање на производи и права од интелектуална сопственост

15.04.2013

Обука на тема „Спречување и борба против недозволена трговија и шверц на дроги“

05.04.2013

ЦУ домаќин на ЦЕФТА регионална работилница за ОЕО

03.04.2013

Регионална работилница за овластен економски оператор

07.03.2013
29.01.2013
 Придружни документи
 
Брошура за обуки на Регионалниот тренинг центар на Светска царинска организација во Скопје
(1712 KB), 30.01.2015,

Програма за обуки на Регионалниот тренинг центар на Светската царинска организација во Скопје
(297 KB), 30.01.2015,

Стратегијата за работа на регионалниот тренинг центар на Светската царинска организација во Скопје 2013-2015
(3127 KB), 08.07.2013,

Стратегијата за обуки и стручно оспособување на царинските службеници 2013-2015
(4288 KB), 08.07.2013,

Професионални стандарди на Светска царинска организација
(350 KB), 08.07.2013, З.Ветеровски
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 3
Вкупно посетители: 10500896

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а