Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Отворена линија 197
На бесплатниот телефонски број 197 Царинската управа ви озможува да пријавите неправилности во спроведувањето на царинските постапки и злоупотреба на службената положба од страна на вработените. 
 
24 ЧАСА ВО ТЕКОТ НА ДЕНОТ
ПОВИКОТ Е БЕСПЛАТЕН И АНОНИМЕН
 
 За работата на дежурниот оперативен центар
Отворената царинска линија на Царинската управа на Република Македонија започна со работа во ноември 2003 година, со почетокот на работата на Дежурниот оперативен центар. Линијата е воспоставена за пријавување на шверц и корупција во царината и со неа моментално управува Одделението Дежурен царински центар. Задачата на Дежурниот царински центар е да врши прием и обработка на информации и да овозможи логистичка поддршка на Секторот за контрола и истраги, Секторот за професионална одговорност и царинските службеници.  
.
Со пријавата на отворената царинска линија граѓаните директно се вклучуваат во борбата против криумчарењето и корупцијата со што допринесуваат во сузбивање и намалување на овој вид криминални дејства.
.
Освен за пријавување на шверц и корупција во царината преку телефонската линија 197 на учесниците во царинската постапка им се дава можност за пријавување на проблеми при спроведувањето на истата, за чие решавање координира и посредува Одделението Дежурен царински центар.
.

 Повици на Отворена линија 197

2010

2011 

2012

2013

2014

Информации за корупција и непрофесионално
однесување на царинските службеници

142

104

77

67

71

Вкупен број на повици

35 146

31 658

26 103

20 110

12 359
.
 
 
Од ноември 2003 год, заклучно со 2014 година, примени се вкупно 465 359 повици, од кои 1557 повици се однесуваат на непрофесионално однесување на царинските службеници.
     
Стратешка определба на Царинската управа е борбата против организираниот криминал и во тој поглед континуирано работи на соодветна едукација на вработените, како и современо опремување на службите. Следејќи ги светските трендови на криминал и нелегални активности од една страна, како и најдобрите пракси за борба против истите од друга страна, Царинската управа во 2008 година воспостави видео надзор над царинските испостави, како една од најсoфистицираните алатки за борбата против организираниот криминал. Со системот за видео надзор, снимање и трансмисија управува Одделението Дежурен царински центар од каде се врши набљудување во живо 24/7.
 
 
 
 
MK | EN | SQ

ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦИРАН ЗАСТАПНИК -СЛЕДЕЊЕ ВО ЖИВО

 

ПРИЈАВЕТЕ КОРУПЦИЈА ВО ЦАРИНСКАТА УПРАВА

 

АНКЕТА ЗА КОРУПЦИЈА

 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 11
Вкупно посетители: 10507228

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а