Почетна | За нас Патници |Бизнис заедница| Контакт|Мапа на са?тот
Пребарување:
 

 
 Гаранции и царински долг/Одложено плаќање
 
УПАТСТВО ЗА ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ
(901 KB), 23.01.2015,

Барање за одложување на плаќање на царински долг.doc
(118 KB), 23.01.2015,
 Гаранции и царински долг/Општа гаранција
 
Прилог 60-а Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција
(64 KB), 26.10.2016,

Прилог 60-б - Барање за одобрување за поднесување на општа гаранција со намален износ или изземање од обврската за поднесување на гаранција
(63 KB), 26.10.2016,
 Гаранции и царински долг
 
УПАТСТВО ЗА ЦАРИНСКИ ДОЛГ
(Акт на ЦУРМ број 07-13077 од 27.12.2005 година)
(1183 KB), 10.09.2012,

ИЗМЕНА НА УПАТСТВО Д-1 ЦАРИНСКИ ДОЛГ
(Акт на ЦУРМ број 1007-8745/1 од 01.06.2007 година)
(140 KB), 10.09.2012,

Прилог 1,2,3,4,4а,5,6,6а,7,8,9 кон измени на Упатството Д-1 за Царински долг
(2106 KB), 10.09.2012,

Изменети и дополнети страни бр. 7,8,9,9а,32,33,34,34а од Упатство Д-1 царински долг
(242 KB), 10.09.2012,

Измена на Упатство Д-1 Царински долг
(измена бр.1007-15055/1 од 17.09.2007)
(100 KB), 10.09.2012,

Изменета страница 23 од Упатство Д-1 Царински долг
(98 KB), 10.09.2012,

УПАТСТВО ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ОПШТАТА ГАРАНЦИЈА
(141 KB), 10.09.2012,

ПРИЛОГ Б1 Барање висината на општата гаранција да обезбедува помалку од 50% од висината на царинскиот долг кој би можел да настане
(153 KB), 10.09.2012,
MK | EN | SQ
 Новини
 Сервиси

Supported by
| ??????
Моментално посетители: 16
Вкупно посетители: 10500910

 
Почетна | За нас | Патници | Бизнис заедница | Контакт |Мапа на са?тот
?2004 Царинска управа на Република Македони?а